top of page

Arkitektritade bostäder

HELHETSLÖSNING, 

MED ALLT UNDER ETT TAK

Hållbarhet, medvetenhet och innovation

Senaste projekt

Vi utvecklar och skapar ihop med fastighetsägare, arkitekter och beställare arkitektritade villor, radhus och flerbostadshus med inriktning på hållbarhet, medvetenhet och innovation. Genom vår kompletta lösning levererar vi nyckelfärdiga lösningar som skräddarsys efter beställarens behov.

Läs mer

ARKITEKTRITADE BOSTÄDER

VÄLUTVALDA ARKITEKTER OCH INREDNINGSARKITEKTER 

LIGAB Bostad med sin inredningsarkitekttjänst
bottom of page